โควินทะแลสุริยะ / Govinda and Sun
พื้นถนนเลือนลาง / Road fade away.
ดวงตาเปื้อนหยาดเหงื่อ / Sweat-drop dirty eye.
มุ่งหน้าไปละหมาด / Walk to prayer.
พระผู้เป็นเจ้า / Allah!
โควินทะรำพึง / Govinda muse.
สตรีเดินผ่าน / Lady walk pass.
ชุดคลุมสีดำ / Black clothes.
สุริยะเคลื่อนไหว / The sun move.
ใบไม้แห้งตกลงกลางหัว / Dry leaf fall to middle head.
มหาสมุทรเหือดแห้ง / Dry ocean.
เท้าย่างก้าว / Foots walk to
มัสยิดกลางจักรวาล / Masjid in the universe.
สุริยะดำเนินไป / The sun is going on.
โควินทะแลสุริยะ / Govinda see the sun.
SHARE

Comments