ตั ว เ ลื อ ก | c h o i c e
ชีวิตคนเรามีเหตุมากมายที่เกิดขึ้นแล้วต้องเลือก การเลือกในที่นี้คงจะหมายถึงการตัดสินใจแค่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายๆสิ่ง ตัวเลือกดึงดูดเราหรือเราเป็นคนเลือก แต่ละคนจะมีกระบวนการคัดสรรสิ่งที่เรียกว่าตัวเลือกนั้นแตกต่างกันออกไป เลือกเพราะชอบ เลือกเพราะดี เลือกเพราะถูกต้อง เลือกเพราะไม่มีทางเลือก เหตุผลเหล่านี้คงจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงเลือก ย้อนไปปี 57 คราวที่สอบO-net มีข้อสอบข้อหนึ่งบอกว่า
การไม่เลือกก็คือการเลือกอย่างหนึ่ง เป็นการเลือกในเชิงปฏิเสธ
แล้วการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่าง  จริงๆแล้วความหมายคือ"ต้องเลือก" หรือ "ไม่เลือก"  จึงเกิดคำถามขึ้นอีกว่าถ้าต้องเลือกเราจะไม่เลือกได้ไหม??
SHARE
Writer
Tometo
Little brother
กินป้อกกี้ไหมโลก!!!!!

Comments