วงกลม
ฟันเฟืองของนาฬิกา
กับวงกลมที่ทับซ้อนกัน

อยากให้เราเป็นเหมือนฟันเฟืองของนาฬิกา
ที่... เรา ยังคงเป็นเรา
ผมเป็นผม และ
คุณ ก็ยังคงเป็นคุณ
เราไม่ได้ทับซ้อนกัน แต่เรายังคงเกี่ยวเนื่องกัน
เราไม่ได้นำตัวเองไปแปรผันกับอีกคน แต่เรายังคงเดินไปด้วยกัน 
เรายังคงหมุนวนไปด้วยกัน
เมื่อวันและเวลานำพาคุณจากไป
ฟันเฟืองของผมยังคงหมุน
ตัวผมก็ยังคงเป็นตัวผม
เพียงแค่คุณจากไป เพียงแค่ฟันเฟืองที่เคยเชื่อมต่อกันมันหลุดออก
เมื่อวันและเวลานำพาให้คุณจากไป
คุณจะไม่ได้ทิ้งส่วนหนึ่งของคุณไว้เป็นงานให้ผมคิดถึงและนึกถึง

ก่อนหน้านั้น เราเคยเป็นวงกลมที่ทับซ้อนกัน
มีส่วนหนึ่งของคนใดในเราจะทับซ้อนกับอีกคนหนึ่งเสมอ
เมื่อมีส่วนหนึ่งที่มีร่วมกัน มันมักจะมีภาพของคุณปรากฏขึ้นเสมอเมื่อนึกถึง
ซึ่งนั่นแหละปัญหา
คุณถูกวันและเวลานำพาให้ไปจากผม
แต่ส่วนหนึ่งที่มีร่วมกันนั้นยังอยู่
คุณยังคงติดอยู่ในความทรงจำ
และจะคงอยู่เสมอ
ก่อนนั้นเราเคยเป็นวงกลมที่ทับซ้อนกันประสบการณ์สอนให้ผมรู้ว่ามันแย่ เมื่อมีใครคนใดในเราถูกวันและเวลานำพาให้จากไปSHARE
Written in this book
SOMEWHERE BETWEEN THE LINE
Writer
quitejay
try-ner
- waiting for December to come or maybe all i think about is just Christmas :-)

Comments