ผู้สร้าง / Creator
พระเจ้า / God
อัลลอฮฺ / Allah
คะมิ / Kami
พรหม / Brahma
พระยาห์เวห์ / Jahovah
บาไบ / Babi
หลากหลาย / Different
ผู้สร้าง / Creator
ไม่ใช่ / No 
สิ่งเหล่านี้ / These.
ล้วนคือภาษา / All is language.
ล้วนคือแนวทาง / All is the way.
เหมือนถนน / Like the road.
เหมือนแม่น้ำ / Like the river.
ไปตามทาง / Follow the way.
หรือสวนทาง / Or opposite.
คุณคือคำตอบ / You is answer.
SHARE

Comments