งานขาย
เราโฆษณาสิ่งที่เราชอบโดยปกติ แต่มันไม่ปกติเลยเวลาเราโฆษณาในสิ่งที่เราขาย เพราะเราไม่อยากฟังคำวิจารณ์ แล้วต้องมาเถียงกันไปมาหนะสิ ถ้าคุณทำมันได้เป็นปกติคุณคือ "นักขาย" ขายอย่างไรให้ฟังคำวิจารณ์ได้          คนทั่วไปจะไม่เปิดโอกาสให้คุณเถียงกันไปมาในเรื่องไร้สาระ โดยเฉพาะคนไทย คำถามคือทำอย่างไรให้เขาวิจารณ์ Comment ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กันเรา เราได้ประโยชน์ เขาได้ประโยชน์ ทุกคนได้ประโยชน์ Win - Win งานขายที่ดีคือขายสิ่งที่เราคิดได้ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราคิด ให้เขารับรู้สิ่งที่เราคิด จนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกอธิบายความคิดตัวเอง เป็นเรื่องยากครับ ที่จะบอกว่าทำไมคุณคิดเช่นนั้น และมันยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะบอกคนอื่น มันจึงเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ศิลปะการสื่อสาร Communication Arts จนกลายเป็นการโฆษณา Advertising 

          มีคนพูดว่า "ขายในแบบที่คุณซื้อมัน" ใช่ครับ แต่แบบที่คุณซื้อ คนอื่นอาจจะไม่ซื้อ มีแต่คนแบบคุณที่จะซื้อแบบนี้ แล้วการจะหาคนแบบคุณเนี่ยนะ คงยากมากถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองก่อน เราจึงมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย การศึกษา เงินเดือน กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันอาจจะมีความต้องการที่คล้ายกัน ความรู้จึงยกระดับขึ้นอีกเรียกว่าการตลาด Marketing !

          งานนำเสนอ Presentation / Idea งานขายความคิด โดยลักษณะงานแล้วต้องรับฟังความคิดเห็น มันจึงดูทำได้ง่ายกว่างานขายของทั่วไป คนที่ตัดสินก็น้อย และคนที่วิจารณ์ก็ดูมีความน่าเชื่อเถื่อ น่ารับฟัง การทำให้คนไม่กี่คนพอใจ ก็ต้องเป็นเรื่องง่ายกว่าอยู่แล้ว "ฉันจึงไม่ชอบงานขาย มันยากเกินไป ฉันไม่เข้าใจมัน และมันเข้าใจยาก งานขายทำให้ฉันได้รับแต่เรื่องแย่ๆ" สมองเราก็ทำงานแค่ "งานขาย-แย่" 

          นี่คือภาพรวมของงานขาย ซึ่งงานทุกงานโดยพื้นฐานแล้วคือการเข้าใจตัวเอง วิธีการหรือรูปแบบการนำเสนอในแบบของคุณ ที่คุณต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข คุณอยากประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่นำเสนอ ก็เท่ากับคุณไม่ได้ลงมือทำนั่นแหละ ขอให้สนุกกับการทำงานครับ
SHARE
Writer
TAHM
Developer Experience
เรียนจบตกงาน หางานได้ ไม่ได้เท่ขนาดนั้นหรอก นักการตลาดหนุ่มไฟแรงแหกโค้งรถพัง

Comments