ธุลีดุนยา / Dust of Dunya
ฝุ่งละอองคละคลุ้งทั่วพื้นหญ้า / Dust float around on the grass.
ผู้ศรัทธาเดินทางสู่โพ้นทะเล / Believer journey to oversea. 
ยามราตรีแหงนหน้ามองจันทรา / See the moon on night time.
มาตุภูมิหวลคำนึง / Dwell on hometown.
อินทผาลัมสองผลหายไป / Two date plams get lost.
กระหายน้ำและไร้เรี้ยวแรง / Thirsty and lethargy.
พระผู้เป็นเจ้า / Allah.
ผู้ศรัทธากำลังล้มลงสู่พื้นดิน / Believer fall to the ground.
ธุลีกระจัดกระจาย / Dust disperse.
บททดสอบหนักมากกว่าเรือเดินสมุทร / Test heavier more than ocean liner.
ธุลีลอยขึ้นไปในอวกาศ / Dust float to the universe.
เสียงอาซานดังขึ้น / Azan lounder.
หัวใจของผู้ศรัทธา / Heart of believer.
ตื่นขึ้นกลางดุนยา / Wake up among dunya.
SHARE

Comments