กระหายน้ำ / Thirsty
กินไก่ทอด / Eat fried chicken.
กระหายน้ำ / Thirsty.
อ่านหนังสือ / Read a book.
กระหายน้ำ / Thirsty.
โทรศัพท์หาแม่ / Call to mom.
กระหายน้ำ / Thirsty.
อาบน้ำ / Take a bath.
กระหายน้ำ / Thirsty.
ปั่นจักรยาน / Ride a bicycle.
กระหายน้ำ / Thirsty.
ส่องกระจก / See the mirror.
กระหายน้ำ / Thirsty.
ดื่มน้ำ / Drink a water.
กระหายน้ำ / Thirsty.
กระหายน้ำ / Thirsty.
กระหายน้ำ / Thirsty.
SHARE

Comments