เสียงสะท้อน
บนยอดเขา.. หากเราตะโกน
จะมีเสียงสะท้อนกลับมาทุกครั้ง

ถ้าตะโกนด่า เสียงด่าก็จะกลับมา
ถ้าตะโกนบอกรัก คำรักก็จะกลับมา


ตะโกนอะไรไป ก็ได้สิ่งนั้นกลับมา


หุบเขา.. ไม่มีหู ไม่มีปาก ไม่มีความรู้สึก 
ยังสะท้อนเสียงเรากลับมาได้
แล้วประสาอะไรกับ “คน”
ที่เป็นเจ้าของความคิดต่าง ๆ นา ๆ สารพัด
จะมีสะท้อนเสียงที่ต่างจากเรากลับมา

ทางแก้ที่ง่ายที่สุดจึงเป็นการควบคุมใจ
ให้งดพูดและทำสิ่งเลว แต่ให้พูดและทำสิ่งดี
เพราะวันหนึ่ง.. สิ่งนั้นมันจะกลับมาสู่เรา

เหมือนกับที่พระไพศาลเคยกล่าวไว้ว่า
“กรรมเปรียบเหมือนการสร้างถนน
ตอนที่เรากำลังสร้างถนน..
เราบังคับให้มันเลี้ยวซ้าย เอียงขวาอย่างไรก็ได้
แต่หลังสร้างเสร็จ..
ถนนจะบังคับให้เราต้องเลี้ยวซ้าย เอียงขวาไปตามมัน”SHARE
Writer
monotemppo
The idea is life.
[ ความคิดคือชีวิต ] เพราะความคิดในวันนั้น จึงมีเราในวันนี้

Comments