ปลูกสวน / Plant a Garden
นำเสนอ นำเสนอ และนำเสนอ / Present Present and Present.
การเดินทางของงานที่หลากหลาย / Difference work Difference journey.
เหมือนการเดินทางดาวหางในจักรวาล / Like the way of comet in the universe.
เกือบได้ออกไปยังดาดฟ้าที่สกปรก / Almost go out to dirty roof top.
ฉันเจอห้องนี้เมื่อตอนที่ต้องการจะพักผ่อน / I found this room from find someplace for rest.
แต่ก็ไม่ได้พักผ่อน / But I can’t relax.
อากาศร้อนอบอ้าวเกินกว่าจะนั่งพัก / Hot and airless go over rest.
การเดินทางของบันทึก / Journey of note.
การเดินทางของบทกวี / Journey of poetry.
ร่วมหลับนอน กิน และดำรงอยู่มาด้วยกัน / Sleep, eat and live together.
คนนอกสะกิดเรียก / Outsider poke.
เปิดม่านการแสดง เปิดม่านการนำเสนอ / Begin the show, Begin the present.
ผมกำลังอ่านบทกวี / I’m reading poetry.
ก่อนหน้านั้นผมกำลังเขียน / Before that I’m writing.
แอบดูหลังม่าน / Peek at behind the scene. 
ผมกำลังค้นชุดโต๊ป ผมกำลังค้นผ้าสีด / I find the cloth. I find black fabric. 
เพื่อความไม่มีเหตุผลปนดัดจริต / For nonsense and affected.
บันทึกและบทกวีร้องเรียกให้เข้ามาหา / Note and poetry need someone.
ภายในนั้นหลากหลาย / Inside difference
ประกอบด้วยดวงตาและเสียงพูด / Feature eye and voice.
บทสนทนาเกิดขึ้น / Dialogue begin
บทสนทนาดับไป / Dialogue end.
เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า / Repeat and repeat
ฉันไม่รู้ว่าอะไรพิเศษที่สุด / I don’t know what’s most special.
เพราะทุกสรรพสิ่งล้วนพิเศษ / Because all things have special.
บันทึกและบทกวีต้องการพูดคุยกับคุณ / Note and poetry want to talk with you.
เดินเข้ามาสิ / Come on
อย่าปล่อยให้มันเหี่ยวเฉา / Don’t let wasted.
เหมือนดอกกุหลาบที่ทิ้งไว้แรมปี / Like one hundred rose.
บันทึกและบทกวีต้องการน้ำ / Note and poetry need the water.
SHARE

Comments