ก้อนอิฐและไม้สัก / Brick and Teak
เวลาเที่ยงคืน / In midnight.
อากาศร้อนอบอ้าว / Hot and airless.
กินไก่ทอดและเฟร็นฟราย / Eat fried chicken and french fried.
แมวเดินผ่านประตูห้อง / Cat pass the door.
ต้องการจะปิดคอมพิวเตอร์ / Want to close computer.
ฉันลืมไป / I forgot.
ฉันต้องเขียนบทกวี / I must write poem.
ขี้เกียจ / Lazy.
ร้อน / Hot.
ท้องอืด / Flatulence.
ไม่อยากเขียน / Don’t want to write.
ยอมแพ้กับบทกวี / Give up! poem.
ในบ้านก้อนอิฐและไม้สัก / In brick and teak house.

SHARE

Comments