● อยากให้รูปถ่าย ได้เป็นโปสการ์ด ●
เขียนความรู้สึก เขียนเรื่องราว เขียนสถานที่
เขียนลงไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรูป

1 รูป เป็นโปสการ์ดหนึ่งใบ
ถ่ายแล้วส่งออกไปในที่สักที่หนึ่ง
วันเวลาผ่านไป โปสการ์ดที่เราส่งออกไป
อาจได้วนเวียนส่งกลับมาที่เรา ให้ได้เปิดอ่านอีกครั้ง
หรืออาจวนเวียนไปที่ใคร คนที่เราอยากส่งไปหา

เมื่อถึงตอนนั้น
ความรู้สึกในโปสการ์ดจะถูกเปิดออกอีกครั้ง
ให้เราได้นึกถึง หรือให้ใครได้ค้นหา
ในเวลาที่ควรจะเป็นไป
SHARE
Writer
IzPAhN
- Searching -
See the world (:

Comments