บทกวีกลางใบไม้แห้ง / Poem in dry leaf
แสงแดดเลียแขน ขา นิ้วมือและหัวแม่เท้า / Sunlight lick arm, leg, finger and toe.
บทกวีเหงื่อไหลไคลย้อย / Poem sweat.
หลอดลมตะโกนลั่น / Windpipe shout.
บราวนี่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า / Brownie is not from the god. 
ดวงตาหลายคู่จ้องมอง / Many eyes look.
เครื่องบินบินผ่าน / Plane pass.
ใบไม้แห้งกระหายน้ำ / Dry leaf thirsty.
บทกวีไม่มีน้ำ / Poem don’t have water.
ใบไม้แห้งกำลังจะตาย / Dry leaf will die.
สุนัขสีน้ำตาลเดินผ่าน / Brown dog pass.
สะเก็ดเยี่ยวเยียวยา / Pee spray help.
ความกระหายของใบไม้แห้ง / Thirsty’s dry leaf.
บทกวีเริ่มคอแห้ง / Poem feel thirsty.
สุนัขสีน้ำตาลเดินผ่านไปแล้ว / Brown dog left from this place.
บทกวียังไม่ทันจบ / Poem unfinished.
ใบไม้แห้งตกลงกลางบทกวี / Dry leaf fall to poem.
SHARE

Comments

ThatGuy
3 years ago
ชอบ "บราวนี่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า" จังฮะ
Reply