สีเทา / Grey
โยนรูปภาพทิ้งไปจนหมด / Throw all pictures.
ฉันสาดสีเทาเข้ากำแพง / I splash grey on the wall.
ไม่ใช่สีดำ / Not black.
ไม่ใช่สีขาว / Not white.
มันคือสีเทา / It’s grey.
ธรรมดา / Ordinary.
ฉันเขียนดาราท่ามกลางสีเทา / I draw star among grey.
พระผู้เป็นเจ้ารับรู้ / Allah know.
ฉันนั่งผิงสีเทา / I sit near grey.
ขยับมหาสมุทร / Move the ocean.
ขยับทะเลทราย / Move the desert.
ขยับจักรวาล / Move the universe.
ท่ามกลางสีเทา / Among grey.
SHARE

Comments