Evaluate ?
          คำถาม? เป็นไปได้ไหมถ้าจะให้คนที่ทำงานได้สูงกว่ามาตรฐานจริงๆ ได้คะแนนการประเมินตามจริง ? หรือจริงๆแล้วมีการล็อคสเป็คมาแล้วว่าแต่ละทีม แต่ละฝ่าย ได้ Rank แต่ละช่วงกันกี่คน ซึ่งผมมองการประเมินแบบนี้ว่ามันผิด และมันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีแต่คนระดับ Standard ไม่มีพวก High Performance เหลือเลย ทำไม? ผมเชื่อว่าทุกคนมีงานที่ได้รับมอบหมาย เชื่อว่าทุกคนทำงานได้ ทุกคนเก่งในงานของตัวเอง อย่างน้อยก็อยู่ในระดับมาตรฐาน ถึงทำให้เราผ่าน KPI มาได้ แต่การผลักดันคนเก่งให้ได้ในสิ่งที่ใส่ลงไป ทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิด และกระตุ้นคนธรรมดาให้มีไฟในการพัฒนาเพิ่มขึ้น จะทำให้มาตรฐานของเราสูงขึ้นเรื่อยๆ

แล้วไม่ดีกว่าหรือ? ที่จะผลักดันพนักงานให้เป็น High Performance แล้ว Motivate ตามจริง ?
ทำงานดี ประเมินมาตรฐาน ถามว่าจะเหนื่อยเพิ่มเพื่อให้งานดี หรือทำงานตามมาตรฐาน

ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ แล้วแพคถุงขายราคาข้าว 5% คนกินชอบ แต่จะมีคนปลูกไหม
ปลูกข้าวขาว แล้วแพคถุงขายราคาไรซ์เบอรี่ คนปลูกชอบ แต่จะมีคนซื้อกินไหม

บริษัทฯ ขับเคลื่อนด้วย Vision เป็นภาพใหญ่ที่ต้องให้พนักงานทุกคนรู้ และกำหนดเป็น Mission ออกมา เมื่อได้ Mission ก็จะทำ Plan Action ให้แต่ละทีม ทีมย่อยเป็นคน จาก Plan Action จึงมากำหนด KPI และ Evaluate เพื่อนำผลไปปรับ Mission ให้ไปสู่ Vision

ถาม? ที่ผ่านมา กำหนดอะไรให้คนทำงานบ้าง ว่ามาตรฐานการทำงานอยู่ระดับไหน ถ้าอยากได้ B ต้องทำอย่างไรเพิ่มเติม ตกลงกันก่อนทำงานดีกว่าไหมว่ามาตรฐานที่ทางบริษัทต้องการจากพนักงานอยู่ระดับไหน สร้างเป้าหมาย สร้างความท้าทาย เพื่อให้งานในบริษัทฯก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

ก่อนจะประเมินฯ อยากให้ตกลงใจก่อนว่าจะประเมินฯ ด้วยรูปแบบไหน จะตาม workload จะตาม Target หรือจะเวียนเทียน อย่าให้การประเมินฯเป็นแค่พิธีกรรม ที่สักแต่ว่าทำให้มันผ่านๆไป มันจะสร้างความหมางใจ และระยะห่างระหว่างพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ 
SHARE

Comments