เรื่องไม่ประจำที่ประจำ ฉบับที่ 1
" การแบ่งแยกชนชั้น สังคม และเชื้อชาติ มันหมดไปช่วงปฏิรูป สมัยร.5 นั้นไหม "

   เกิดคำถามนี้กับตัวเองอยู่บ่อยๆครั้ง แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วการแบ่งแยกชนชั้น สังคมและเชื้อชาติ จะเริ่มลดจนหมดลงในราวๆ คริสต์ศตวรรตที่ 19-20 นี้เอง 
   แต่ในทางความจริงความคิดการแบ่งแยกชนชั้น สีผิว และเชื้อชาติ ยังคงติดอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของคนอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน.. จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน พบว่าที่อเมริกาแม้ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกสีผิวและเชื้อชาติแต่ความรู้สึกยังคงตรึงอยู่ในใจของคนอเมริกันบางคนอยู่ ผู้เขียนถูกเหยียดจากการที่เป็นคนผิวเหลืองแต่เป็นพวกเอเชีย ความคิดนี้ทำไมยังอยู่ในศตวรรษที่ 21 
   หรือภายในประเทศไทยเรานี้ แม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าไม่มีการแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้น แต่ภาพที่พบเห็นคือ บางคนยังดูถูกคนจากฐานะทางสังคม, บางคนยังแบ่งแยกสีผิวระหว่างคนคล้ำดำและคนผิวธรรมดาจนถึงขาวเหลือง ค่านิยมหรืออย่างไร?
  ประเด็นสำคัญคือการที่คนในประเทศยังมองว่าคนมาจากจังหวัดนี้หน้าตาแบบนี้ ผิวแบบนี้ การศึกษาไม่เท่าเทียม ผู้เขียนต้องพบเจอกับคำถามว่า ว่าจากจังหวัดนี้ทำไมไม่คล้ำ ทำไมหน้าไม่เหมือนคนที่นี่ ทำไมคนจากภาคนี้ถึง...สารพัดคำถามมากมายที่ต้องคอยตอบกับคนที่ยังมีความคิดกาแบ่งแยกอยู่... แล้วตราบใดที่คนยังมีความคิดแบบนี้ เมื่อไหร่เราจะก้าวไปพร้อมกันได้ทั้งประเทศ..? เป็นคำถามที่ติดในใจเสมอ..

SHARE
Writer
Megassi
Eater
Nothing special, Kind of diary

Comments