เรียนรู้วิธีการจัดการเด็กมีปัญหา ..
‪#‎พูดคุยภาษาทีมเขียนบท‬

สู่การเรียนรู้วิธีการจัดการเด็กมีปัญหา .. 
เมื่อเด็กเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในชีวิต สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตของนักเรียนวัยมัธยมก็คือ "ครู" บุคคลที่คอยเป็นผู้แนะนำหาทางออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแต่ละคนก็คงจะมีครูในดวงใจอยู่บ้าง สำหรับทีมเขียนบทนั้น เรามีครูที่เป็นไอดอลของพวกเรา คือ "คุณครูใจเด็ด" และ คุณครูสุวรัตน์" โดยคำสอน และวิธีการต่างๆ ที่พวกท่านเคยสอนได้ถูกแทรกอยู่ทั้งในหนังสั้น และละครเวทีทั้ง 3 เรื่องนี้ตลอดทั้งเรื่อง

‪#‎TheChess‬ : แก้ปัญหาโดยให้เด็กคิดเป็น

ในเรื่อง ตัวละครของเราที่สร้างข่าวบิดเบือนความจริงจนทำให้เพื่อนต้องผิดใจกัน "ครูณะ" จึงใช้วิธีเล่นเกมบอกต่อ ที่ทำให้หลายๆ คนเข้าใจว่า "ข่าว" เมื่อมันถูกปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบไหน รูปแบบใดก็แล้วแต่ มันย่อมมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอยู่เสมอ ดังนั้น การรับข่าวต่างๆ ควรมีวิจารณญาณ ให้มาก ไม่ด่วนตัดสินอะไรก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทั้งสองท่านชอบใช้ถามกับนักเรียนเสมอเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น เช่น ถ้าเราทำสิ่งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไร หากเรามาสายคนอื่นๆ จะว่าอย่างไร ท่านทั้งสองใช้วิธีการถามเพื่อหาเหตุผล ในหลากหลายมุมมอง และคำตอบนั้นจะชัดอยู่ในใจ ..

‪#‎ฆาตกร‬ : วิธีคิดในการแก้ปัญหา


>> เมื่อโรงเรียนเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ เด็กมีปัญหาก็เหมือนกับใบไม้ที่ติดโรค ครูจำเป็นต้ัองตัดมันทิ้ง

>> ถ้าโรงเรียนเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ เด็กคือใบไม้ติดโรค การตัดพวกเขาออก ก็เสมือนการผลักภาระในการกล่อมเกลาเขาออกไปสู่สังคม ซึ่งสุดท้ายก็คือรอบรั้วโรงเรียนของเรา เหมือนใบไม้ที่ถูกตัดร่วงลงสู่พื้นดินเป็นปุ๋ยกลับมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้อยู่ดี 
... แนวคิดในการแก้ปัญหาเด็กอย่างรับผิดชอบ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ยังคงมีอิทธิพลเสมอ

‪#‎สามเรา‬ : ชีวิตคือการเรียนรู้ และเติบโต

เครื่องมือที่ชื่อว่า "สุนทรียสนทนา" คือ วงประชุมที่จะทำให้คุณเรียนรู้การฟังอย่างลุ่มลึก ไม่มีการจดบันทึก ไม่มีผิดไม่มีถูก ไม่พูดแทรก ไม่เถียงกัน คือวิธีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีคิดร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการแก้ปัญหาพนักงาน และพัฒนาองค์กรที่ถูกใช้ในเอกชนหลายแห่ง มีแนวคิดที่ว่า 
ไม่มีใคร "เลว" มาตั้งแต่เกิด 
แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นในตอนนี้เป็นผลมาจากอดีตที่ปวดร้าว หากครูจะแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ ก็ควรมีความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหานั้นๆ จริงๆเสียก่อน

... ทีมเขียนบทไม่ได้เพียงแต่พัฒนาบทให้ล่อแหลม ดาร์ก หรือดึงเข้าไปในจุดที่มืดบอดที่สุดของชีวิต แต่เป็นการนำเสนอเรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้ และ "คนดี" ไม่เคยมองเห็น นอกจากนี้ ยังได้มีการอ้างอิงทฤษฎีต่างๆ ทั้งทฤษฎีทางจิตวิทยาในละครเวทีเรื่อง "ฆาตกร" และ "สามเรา" แนวคิดในการแก้ปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางเบื้องตนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ในแบบของเรา เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีใครเก่ง หรือสมบูรณ์ดีพร้อมมาตั้งแต่เกิด ดังนั้น ปัญหาจึงเป็นของคู่กับมนุษย์ และงานการตีแผ่ปัญหารวมไปถึงเสนอแนวทางแก้ปัญหา คือ สิ่งที่เราควรทำ

... ชีวิต คือ การเรียนรู้ และเติบโต...
SHARE
Writer
TAPPPOV
นักคิด
พื้นที่แบ่งปันโลกแห่งความคิด

Comments