ความทรงจำของปากกา / Pen’s Memory
ความทรงจำครั้งแรกหรือครั้งที่แล้ว / First memory or last time.
วรรณกรรมที่ถูกเผาไฟมาเวลานาน / Literature have passive by fire for a long time. 
ตะโกนบอกถึงการมีชีวิต / Shout about life.
หรือตะโกนบอกอุดมคติของปากกา / Or shout about pen’s ideology.
ชายหนุ่มหลงใหลการอ่าน / Young man has passion in reading.
ชายหนุ่มหลงใหลการมีชีวิต / Young man has passion in alive.
หยิบกาแฟขึ้นมาดื่มพร้อมกับขนมปังราคาถูก / Pick a cup of coffee with cheap bread.
ชายหนุ่มปั้นวรรณกรรม / Young man sculpt literature.
วรรณกรรมจึงไม่ถูกเผาไฟ / Literature will not burn down.
เศษขนมปังเลอะวรรณกรรม / Crumb make a mess to literature.
คราบกาแฟเลอะภาษา / Coffee clue make a mess to language.
ความทรงจำบันทึกวรรณกรรม / Memory record literature.
เราไม่ได้หยิบกาแฟ / I’m not pick coffee.
เราไม่ได้กินขนมปังราคาถูก / I’m not eat cheap bread.
วรรณกรรมพาไปดื่มกิน / Literature bring to eat.
ขนมปังราคาถูก / Cheap bread.
บางครั้งรสชาติก็เลวทราม บางครั้งก็ประเสริฐ / Sometime bad taste, Sometime good taste.
คุณจะรู้ได้อย่างไร คุณได้แค่อ่าน / How do you know? You just read.
ปากกาเขียนกาแฟและขนมปัง / Pen write coffee and bread.
ชายหนุ่มปลอดภัยอยู่ในวรรณกรรม / Young man have been safe in literature.
SHARE

Comments