เ ช้ า ข อ ง วั น เ งิ น เ ดื อ น อ อ ก ..
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า .. มนุษย์เงินเดือนหลายๆ คน แอบดีใจ เมื่อรู้ว่าวันนี้เป็นวันเงินเดือนออก .. รวมถึงตัวเราก็เป็นหนึ่งในนั้น. 
.. ครั้นจะบอกว่า เราเป็นมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะเราทำงานมนุษย์เงินเดือนมา ..เกือบ ๒ ปีแล้ว .. 
เราพึ่งเริ่มเก็บเงิน เมื่อปลายปีที่แล้วเอง ..
เคยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำ มาตั้งแต่แรก แต่ด้วยความที่เราพึ่งเรียนจบ ทำงานหาเงินเองได้ ก็เข้าใจวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนมากขึ้น จนค้นพบคำว่า
การให้รางวัลชีวิตสำหรับตัวเอง
นั่นหมายถึง .. การกินอาหารที่เราอยากกิน
การซื้ออะไรที่เราอยากได้ 
การเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไป
ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านไป ของการทำงาน. ทำให้เราเรียนรู้ว่า ชีวิตเราก็ไม่ได้แย่ แค่ไม่มีเงินเก็บ 555

พอเริ่มเข้าปีที่ ๒. มันทำให้เราเรียนรู้ที่จะจัดสรร. สัดส่วนของรายรับ กับรายจ่าย. ถามว่าทุกวันนี้เราก็ยังให้รางวัลชีวิตตัวเองไหม..?  ก็คงตอบว่ายังให้นะ. แต่แค่ไม่เหมือนเดิม ตรงที่ .. เราต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งด้วย มันอาจไม่มาก แต่ก็เป็นความภูมิใจ :)
.
.
วันนี้เราตื่นเท่าๆ กับเวลาของการไปทำงานทุกๆ วัน คือ ๗.๒๐ น. เพราะวันเสาร์เราก็ทำงาน.     เป้าหมายแรก เมื่อถึงที่ทำงาน คือการ กดเงิน .. เริ่มคิดในหัวถึงรายจ่ายที่ตามมามากมาย 555 มันอยู่กับเราเต็มจำนวนได้ไม่นานจริงๆ 
หวังว่าทุกคน คงมีความสุขเช่นเรา. 
สุขสันต์วันเงินเดือนออก


SHARE

Comments