ความตาย
ถ้าพูดถึงความตาย ต่อให้ใครต่อใครก็ต้องประหวั่นพรั่นพรึงเป็นธรรมดา เพราะทุกชีวิตอยากมีความนิรันด์ ความนิรันด์ที่ว่าคือการได้มีชีวิตที่ยืนยาว ยาวจนอยากให้ข้ามพ้นเส้นของความตาย ทุกชีวิตจึงพยายามต่อสู้กับความมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย  ผลิตภัณฑ์นานาชนิดจึงถูกประดิษฐ์คิดค้นเพื่อต่อสู้กับความตาย ทั้งผลิตภัณฑ์ประทินโฉม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยาอายุวัฒนะ รวมถึงยารักษาโรคทุกชนิด แต่จะมีใครและยาชนิดใดเหล่าสามารถพาทุกคน ทุกชีวิตข้ามพ้นความตายไปได้ 

แต่นั่นเพียงแค่ความตายของร่างกายเท่านั้น ที่ตาย แต่ยามใดที่ใจยังไม่ตาย ยังคงเหลือจิตวิญญาณที่ยังล่องลอย เวียนวน เวียนว่าย ตามจิตสุดท้ายก่อนสลายสังขารคงทนสืบต่อ รอชดใช้กรรมในภพชาติต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด 

แต่ยามใดที่จิตตาย วิญญาณตาย นั่นหมายถึงความถึงพร้อมจากการน้อมนำแนวทางปฎิบัติจากองค์ศาสดาเจ้าเข้ามาปฎิบัติจนลุสำเร็จตามขั้นตามตอน จนทุกอย่างดับสลายไม่เวียน ว่าย ตาย เกิด อีก 

แต่จะมีสักกี่ชีวิต กี่ผู้คน จะทนพากเพียรได้จนลุขนาดนั้น ฤามนุษย์ ส่ำสัตว์ ก็จะต้องเวียนว่ายกันต่อไปในบ่อกรรม ทะเลชีวิต ผ่อนกรรมกันจนหมดสิ้นต่อไป โดยการไม่เพิ่มกรรม..


SHARE
Writer
Jantranon
ThailandFarmer
เขียนตามใจ รับใช้อารมณ์ ไร้คม ไร้รูปแบบ ไร้สัมผัส ไร้แนว

Comments