0.5+0.5=2
          มีใครคนนึงบอกฉันว่าตามหลักการแล้ว 1+1=2  แต่มันเอามาใช้ไม่ได้กับความรัก  ความรักที่ดีที่ไปรอดควรจะเป็น 0.5+0.5=2  คือคนสองคนเมื่อรักกันควรลดความเป็นตัวเองลงคนละครึ่งแล้วมารวมกันถึงจะพอดีกัน หากเราเป็นตัวของตัวเองเต็มตัว ความรักก็จะไปไม่รอด ลดความเป็นตัวเองก็คงเหมือนการปรับและจูนเข้าหากัน ต่างฝ่ายต่างปรับ หากมีฝ่ายใดไม่ปรับ รักนั่นจะเป็นรักที่มั่นคงได้อย่างไร  
      
SHARE

Comments