อาหารมนุษย์
1.
เคยคิดไหมว่า....
มนุษย์เราถูกหล่อเลี้ยงด้วยอะไร....
คงไม่แปลกที่จะตอบว่า อาหารงัย...
แต่จริงๆ มนุษย์ต้องการอาหารหลัก
สองประเภท...
....อาหารกาย และอาหารใจ....

อาหารกาย ก็อย่างที่ทราบกัน
เราบริโภคทางปากเป็นส่วนใหญ่
บริโภคมากไปก็เป็นทุกข์...
บริโภคน้อยไปก็เป็นทุกข์...
ทางสายกลางน่าจะเป็นคำตอบ

ส่วนอาหารใจ ก็จะได้จาก
การบริโภคในช่องทางอื่นๆ
ทางตา ทางหู ทางจมูก...
บริโภคมากไปก็เป็นทุกข์...
บริโภคน้อยไปก็เป็นทุกข์...

อาหารกาย บริโภคเพื่อให้ร่างกาย
ที่เป็นรูปธรรม ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ อย่างสมดุล
อาหารใจ ก็น่าจะบริโภคเพื่อให้ใจ
ที่เป็นนามธรรม ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ อย่างสมดุล

ส่วนการเลือกบริโภค... 
...ชนิดไหน ประเภทไหน ที่ไหน ราคาเท่าไหร่...
คงต้องเลือกทางเดินกันเอง
ตามความชอบของแต่ละบุคคล
เรามีอาหารกายเพื่อสุขภาพกายที่ดี
อาหารใจ ก็น่าจะมี
อาหารใจเพื่อสุขภาพใจที่ดี

ท้ายที่สุด เราจะเลือกบริโภค 
อาหารกาย เท่าไหร่...อย่างไร...ที่ไหน
อาหารใจ เท่าไหร่...อย่างไร...ที่ไหน
คงอยู่ที่จุดสมดุลของแต่ละคน
อยู่ที่มนุษย์จะเลือกทางเดิน
เพื่อที่จะอยู่กับความเป็นมนุษย์
ในโลกใบนี้.....


SHARE
Written in this book
บันทึกการเรียนรู้ ฉบับทางสายเอก
เรื่องเล่าประสบการณ์การเดินทางตามทางสายเอก
Writer
PRex
Father Writer
พีเร็กซ์

Comments