ความเป็นมนุษย์

1.
หนึ่งในคำถามยอดฮิตในหลายๆยุคหลายๆสมัยคือ 
เราเกิดมาทำไม ทำไมต้องเกิดมาเป็นมนุษย์..... 
ผมก็เคยเกิดคำถามนี้ในใจ
และได้พยายามหาคำตอบที่คิดว่าโดนใจตัวเองที่สุด 
จากหลายๆทาง ทั้งการค้นคว้าอ่านหนังสือ 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับครูบาอาจารย์และคนใกล้ชิด 
จนในที่สุดก็ได้คำตอบนั้นจนได้.......
(เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟัง)

คำตอบนั้นสำหรับผมคือ.... 
เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ เข้าใจความเป็นมนุษย์ 
นั่นเอง

       เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ เข้าใจความเป็นมนุษย์

แล้วความเป็นมนุษย์นี่....คืออะไร....ความเป็นมนุษย์ มองได้หลายมิติ
แต่มองภาพรวมได้คือ...
...ความไม่สมบูรณ์แบบ...
ไม่มีมนุษย์คนไหน สมบูรณ์แบบ 
(ในทุกมิติ)
เราจึงต้องเรียนรู้  เข้าใจ.....
เพื่อที่จะอยู่กับความเป็นมนุษย์
ในโลกใบนี้

2.
ในมุมมองหนึ่ง 
มนุษย์ เปรียบดังน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
ความดีของมนุษย์ ไม่มากจนเต็มแก้ว
ถึงขนาดไปเกิด ในที่ที่สูงกว่า...
และไม่น้อยจนเกินไป 
ถึงขนาดไปเกิดในที่ที่ต่ำกว่า...
มนุษย์ทุกคนจึงมีความดีเป็นของตนเอง

ความดีนี้ อาจมองเป็น 
ทฤษฎี น้ำครึ่งแก้ว หรือทฤษฎี น้ำในแก้ว
กล่าวคือ สามารถมองความดีมนุษย์ว่า... 
เป็นแบบเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้ว (คิดบวก)
หรือมองแบบ เหลือน้ำแค่ครึ่งแก้ว (คิดลบ)
ถ้าเราเรียนรู้ เข้าใจความเป็นมนุษย์
เราจะรู้ได้ในจิตลึกลึกว่า...
เราควรคิดในแง่บวก...
มนุษย์ทุกคน มีคุณค่า มีความดีในตัวเอง
เราจะไม่คิดดูถูกคนอื่น ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

3.
ในอีกหลายแง่มุม ของความไม่สมบูรณ์แบบ
...มนุษย์ต้องทำเรื่องผิดพลาด
เราจะให้อภัยซึ่งกันและกัน
...มนุษย์เกิดมาเพื่อเติมน้ำให้เต็มแก้ว
เราควรหมั่นทำความดีเสมอ
...
เพื่อที่จะอยู่กับความเป็นมนุษย์
ในโลกใบนี้

4.
แต่ท้ายสุดของ 
การเรียนรู้ เข้าใจความเป็นมนุษย์...
คือ การยอมรับสภาพ ความเป็นมนุษย์
เพื่อที่จะอยู่กับความเป็นมนุษย์
ในโลกใบนี้

เรามิอาจฝืนวิถี ความเป็นมนุษย์
มิอาจทวนกระแสธรรมชาตินี้
มีแต่ ต้องยอมรับสภาพ
เดินตามกระแสนี้...
จนกว่าจะถึงวันที่เข้าใจถ่องแท้
จนมีพลังที่สามารถทวนกระแสนี้ได้...


แล้วคำตอบของคุณคืออะไร.....
SHARE
Written in this book
บันทึกการเรียนรู้ ฉบับทางสายเอก
เรื่องเล่าประสบการณ์การเดินทางตามทางสายเอก
Writer
PRex
Father Writer
พีเร็กซ์

Comments