อดีต...สำคัญไฉน
พูดถึงคำว่า"อดีต"มันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ 
แต่สิ่งสำคัญคือสาระที่หลงเหลือในตัวเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆ มีความสุข
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้าย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่รับฟังมา
ทุกๆอย่างที่ผ่านมา 
ถูกหล่อหลอมให้เป็นเราในปัจจุบัน

ในบางเหตุการณ์อาจเป็นความทรงจำที่มีค่า
ในบางครั้งอาจเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้พลาดซ้ำ
(อันนี้ใช้บ่อย เรียนรู้ด้วยความเจ็บปวด555)
ในบางครั้งใช้เป็นแรงใจในการก้าวเดินต่อ
อดีต...ส่งผลถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันเป็นตัวกำหนดอนาคต

สำหรับฉันความสำคัญของอนาคตให้ศูนย์
เพราะถ้าเราทำปัจจุบันดีที่สุดแล้ว 
อนาคตจะต้องดีแน่นอน
อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้
เช่นคนรอบตัว โอกาสที่ผ่านเข้ามา แต่ถ้ามีสติจะจัดการทุกอย่างได้แน่นอน 

อนาคตถูกกำหนดโดยปัจจุบัน♢•♢

ปล.นั่งรอเวลาทำงาน กลิ้งในร้านข้าว พยายามไม่ออกไปเดินเล่นไหนกลัวเสียสตางค์ ทุกวันนี้พยายามออกมาให้ใกล้ๆเวลาทำงานจะได้ไม่ต้องแวะที่ไหน การหาเงินก็สำคัญนะ แต่การใช้เงินให้คุ้มค่าสำคัญยิ่งกว่า ต้องประหยัดท่องไว้555
SHARE
Writer
im
salary
งาน งาน งาน

Comments