ขอทำตามฝัน เดินตามทางพ่อ Past 1

         ..... ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี.....
         

          ฉันมีความคิดว่า ฉํนจะออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่ พ่อหลวงเคยเสด็จไป 
ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลฉันก็จะไปให้ได้ เหตุผลเพราะ อาจจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ฉันทำเรื่องดีๆตามแบบพ่อ และ
อาจจะได้รู้เรื่องราวที่อาจจะไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน
จากคนในพื้นที่ก็ได้
#ฉันจะต้องทำให้ได้
SHARE

Comments