ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ จริงเหรอ??
เคยได้ยินคนใกล้ตัวบ่นเกี่ยวกับความรักว่า บางครั้งรู้ว่าเดินเข้าไปต้องเจ็บ ก็ยังอยากเดินเข้าไปหา และอีกหลายๆประโยคที่ตัดพ้อความรัก


เราจึงต้องเริ่มจากต้นเหตุความทุกข์นั้น ส่วนใหญ่ที่เราทุกข์กับความรัก มักมาจาก
ความคาดหวัง..

คาดหวังว่า เค้าจะต้องเข้าใจเราที่สุด
คาดหวังว่า เราต้องสำคัญที่สุดสำหรับเค้า
คาดหวังว่า เค้าจะต้องทำให้เรามีความสุขในทุกๆวัน
สุดท้ายสิ่งที่เราคาดหวังและตัวเค้าทำไม่สมบูรณ์ กลายเป็นต้นเหตุของการเรียกร้องในสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกไม่สมบูรณ์

แฟน หรือ คนรัก
คือมนุษย์ธรรมดา ที่เราให้ตำแหน่งสำคัญนั้นกับเค้าบวกความคาดหวังจากเราเอง

ดังนั้น ความรักไม่ได้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์  แต่ความทุกข์ของความรัก    เกิดจากความคาดหวังของเราเองต่างหาก
SHARE
Written in this book
krataii

Comments

imonkey7
4 years ago
ไม่เสมอไปครับ
....ที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขและทุกข์^^
Reply
krataii
4 years ago
เห็นด้วยคะ ^^
Reply
lunelunelune
2 years ago
สุดท้าย และท้ายที่สุด ความรักยังคงสวยงาม ^^
Reply
krataii
2 years ago
ใช่คะ ความรักสอนอะไรมากกว่าที่เราคิด แต่มันก็ยังสวยงามเสมอ :)