grit
ผมเห็นหัวข้อนี้ผ่านๆตา ในเฟสบุ๊ค ประมาณว่าคนที่จะประสพความสำเร็จ จำเป็นต้องมีสิ่งนี้ที่เรียกว่า "grit" ผมรู้สึกชอบกับหัวข้อนี้โดยทันที 

สิ่งที่ทาง Angela Lee Duckworth บอกไว้ค่อนข้างถูกทีเดียว ความพยายามเท่านั้นแหละที่จะทำให้สำเร็จ ผมเห็นหลายคน ผู้คนมากมายและแม้แต่ตัวเอง มักจะท้อและล้มเลิกไปในเส้นทางที่ตั้งใจไว้

การที่การต้องทำอะไรเหมือนกันซ้ำๆ การต้องเผชิญกับความล้มเหลวแล้วสามารถลุกขึ้นอีกครั้งแล้วเดินต่อไปได้ใหม่ คนประเภทนี้ ผมรู้สึกว่าน่ายกย่องและคิดว่า คนที่ประสพความสำเร็จก็น่าจะผ่านจุดนี้มาเหมือนกัน
KEY TO SUCCESS = GRIT หรือ ความเพียร
SHARE

Comments