ปัญหา?
เราต่างมีปัญหาเป็นของตัวเอง

ช่วงนี้เรามีปัญหาชีวิตหลายอย่าง
คนรอบข้างเราก็เหมือนกัน

ปัญหา ในความคิดของเรา
ก็คงเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจ ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้น
แต่ก็...เกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วจะทำอย่างไรต่อ?

เลือกที่จะจมกับปัญหา
เลือกที่จะหนีปัญหา
เลือกที่จะพุ่งเข้าใส่ปัญหา
เลือกที่จะนิ่งเฉย

เราเลือกได้...

แต่...เราเคยจมอยู่กับปัญหา
คิดวนเวียนไปมาซ้ำๆ จนสุดท้าย..ก็นิ่งเฉยบ้าง และก็หนีปัญหา
อันนี้เป็นความคิดแบบหลายปีก่อน

แต่...เราจะหนีไปได้ตลอดหรือเปล่า?
เราเชื่อว่า เมื่ออายุมากขึ้น เราจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้น
อาจจะด้วยประสบการณ์ที่เคยเจอ ลองทำแบบนี้แล้วดี ทำแบบนั้นแล้วไม่ดี
ก็ต้องลองผิดลองถูกกันไป...

ปัญหา..เกิดขึ้นก็ต้องแก้ไข
พักให้หายเหนื่อย แล้วสู้ต่อ
และจะพบว่า ปัญหา มีไว้...เพื่อให้เราเติบโตต่อไป :)
SHARE
Writer
duckii_memo
duckii_memo
ยิ้มไว้ โลกจะสดใส : )

Comments