ความรัก สำคัญแค่ไหนกับชีวิตของเรา ??
ไม่มีใครไม่รู้จัก "ความรัก" ทุกคนเกิดมาก็พบเจอความรักเลย ปฎิเสธไม่ได้นะคะว่า..เราไม่มีความรัก 

มีหลายคนบนโลกที่ชอบพูดว่า "ไม่เคยมีความรักเลย" หรือพูดว่า "เพิ่งมารู้จักกับความรัก" 

ความรัก เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ เสมือนกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั่นเอง

ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในความรักของแต่ละคน นะคะ ! ว่าจะมีวิธีการใช้ความรักทำอะไรกับชีวิตของเราแต่ละวันบ้าง ..

จริงๆ ความรักสำคัญนะคะ เพราะเป็นสัจธรรมตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น 😍

❤️️ความรัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะ ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ..แต่ความรักสำคัญมากนะคะ มันมีความสำคัญตรงที่ว่า "เป็นเพียงส่วนเดียว" แต่เป็นส่วนที่มีผลต่อชีวิตทั้งหมดมากกว่าคะ ก็เหมือนการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เรียนทั้งหมด 32 วิชา มีผลการเรียนออกเป็นเกรด แต่มีอีก 1 วิชา เช่น วิชาโครงงาน มีผลการเรียนเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งถ้าเกรดของ 32 วิชาออกจนครบแล้ว ต่อให้ได้เกรด A ทั้ง 32 วิชา แต่วิชาโครงงานมีผลว่า "ไม่ผ่าน" เราก็ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนจบการศึกษาได้นะคะ ก็เหมือนความรัก ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่ย่อมมีผลทำให้ชีวิตได้รับผลกระทบได้เสมอ ...

แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้ความรักเป็นเพียงส่วนเดียว แต่ไม่กระทบกับทั้งหมดของชีวิต "ควรยึดมั่นในสติที่เรามีทั้งหมด เพื่อจะแก้ไขส่วนๆเดียว ให้ดีที่สุด" ก็ไม่ต่างจากการแก้ไขวิชาโครงงานให้ผ่านพ้นไป อย่างมีสติ นั่นเอง!


AmpSmile 😀
SHARE
Writer
Ampmie
Teacher
Love and Learn

Comments