ME04 [581125] เสน่ห์แห่งความฝัน ที่ฉันหลงไหล
9 September 2012 at 08:45

ขณะที่การหายใจ กำลังปรับจังหวะให้คงที่ 
ทุกๆ วินาที ที่สติเริ่มเลือนลาง
พร้อมๆ กับเสียงลมเข้า-ออก ที่ขับกล่อม คลอเบาๆ
จนในที่สุด สติก็หยุดทำงานอย่างสมบูรณ์
. . . . . 
ภายใต้โลกที่มืดมิด หลังเปลือกตา ที่ทับกันสนิท
ความคิด จินตนาการ และเรื่องราวที่ผ่านมา
ผันตัวเองให้กลายเป็น วั ต ถุ ดิ บ
ที่ผสมกันอย่างลงตัว จนเป็นเรื่อง เป็นราว ขึ้นมา 

. . . .ในโลกแห่งนิทรา

ที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
เราก็มาสามารมายืนอยู่ต่อหน้ามันได้ 
ที่ที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน
มันก็โผล่มาพร้อมๆ กับคนที่เราไม่เคยเห็นมานาน
ที่ที่เรากำลังจะไป
ตัวเองก็กลับไปอยู่ที่นั้น ก่อนที่วันเดินทางจะมาถึง
ความมหัศจรรย์ ของความฝัน นั้นน่าหลงไหลเสมอ
 
ความประทับใจที่มีต่อความฝันของฉันคือ
ความเหมือนจริงของมัน เหมือนจนไม่สามารถแยกออกได้
ความผิดเพี้ยนที่สมจริงของมันคือ สิ่งที่ฉันทึ่ง 
ไม่ว่าจะมีความไม่สมเหตุสมผลมากขนาดไหน
มันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้ว่า เ ร า ก ำ ลั ง ฝั น. . .
 
ฝันดี ทำให้เราเสียดาย
เวลาลืมตาตื่น และรู้สึกฝืนที่ต้องออกไปเผชิญโลกแห่งความจริง

ฝันร้าย ทำให้เราโล่งใจ
เวลาลืมตามา และบอกกับตัวเองว่า นั้นเป็นเพียงความฝัน
ตราบเท่าที่ ความฝัน ยังคงเป็นปริศนาของโลกมนุษย์
ฉันก็คงต้องตกอยู่ในมนต์เสน่ห์ของความฝันต่อไป
บางทีก็ยินดี แต่บางทีก็ไม่สมัครใจ  

                                                                                             แป้นพิมพ์
                                                                                        25 พฤศจิกายน 2558 
 
SHARE
Writer
Vetzayayo
Normal MAN
ผม คือ ผล ของส่วนผสมจาก วั ต ถุ ดิ บ ทั้งหลาย

Comments