ทำเลย...
เหนื่อยกายยังไม่เท่าเหนื่อยใจ

มนุษย์ เราเกิดมาให้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องของช่วงชีวิต

โดยเฉพาะความรู้สึก ของคนเรามันซับซ้อน

คิดดีก็แล้ว ไม่ดีก็แล้ว มันก็ยังมีความรู้ที่ทั้งดีและแย่

ทุกวันนี้สังคม โลก สิ่งรอบกาย

และทั้งชีวิต

สอนให้เราอยากทำอะไรให้ทำเลยจริงๆ

เวลาหมุนเปลี่ยนไปทุกวัน ใช้ชีวิตด้วย สติ ใช้สติควบคุมเวลา

และใช้เวลาให้กับชีวิตเรา..
SHARE

Comments