ความบังเอิญที่เกิดจากความตั้งใจ
ความบังเอิญที่เกิดจากความตั้งใจ.

ค้นพบพื้นที่แบ่งปันตัวอักษรด้วยความไม่ตั้งใจ (ขอบคุณเน)
แต่ใส่ความตั้งใจลงไปในตัวอักษรที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้

และต้องตั้งใจมากขึ้นเมื่อเรื่องราวในนี้จำเป็นต้องมี 300 ตัวอักษรขึ้นไป

ขอให้เป็นพื้นที่ที่ความสัมพันธ์ไม่ถูกขัดจังหวะทางความคิดและความรู้สึกด้วยเถอะ
เพราะหากความสัมพันธ์ถูกหยุดชะงักแม้แต่ในพื้นที่นี้แล้ว
คงเป็นเราเอง ตัวเราเองที่ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมด มันขาดตอน
SHARE
Writer
Luna
writer
follow my relationship

Comments