สับสน
บางทีชีวิตคนเรา ก็มีความสับสนไม่รู้จะเลือกสิ่งไหนดี 
ถ้ามีอยู่ 2 อย่างคุณจะเลือกอะไร ระหว่าง สิ่งที่คุณชอบแต่คุณก็รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก แต่อีกสิ่งคือ เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ชอบแต่ไม่ได้เกลียด และเราก็สามารถทำได้ให้มันเป็นจริง แต่เราก็ไม่เลือก #เราคงจะต้องถามใจตัวเอง 
ถ้าคุณสับสนระหว่าง 2 สิ่ง จงเลือกสิ่งสุดท้าย
SHARE

Comments

Goblin
3 years ago
ยากมากเลยนะครับ พยายามเลือกสิ่งสุดท้ายแล้ว แต่ใจของเรามันก็สู้ไม่ได้จริง ๆ
Reply