คำลวงของฟ้าหลังฝน

เมฆทะมึน ครืนครืน ฝน
พรำพรำ หล่นบนผืนหญ้า
จักจัก บนหลังคา
คล้ายคล้าย ฟ้าน้ำตาโรย
เปรียบใจเจ็บ ช้ำช้ำ
ปวด ซ้ำซ้ำ เคราะห์กรรมโปรย
แสบแสบ แปลบ โอยโอย
คล้ายคล้าย โบยโดยอาญา
ใครใคร ต่างว่าไว้
เมื่อ ใกล้ใกล้ ฝนผ่านฟ้า
ทิวทัศน์ รอบรอบ ตา
หลังฝนมาฟ้า ใสใส
จริงจริง จักเสมือน
เมื่อเมฆเลือนเลื่อน ไกลไกล
ค่ำค่ำ คืนเคลื่อนใกล้
ไหนเล่าไหนฟ้าใสเอย
-----------------------------------
กว่าฝนจะซา ฟ้าก็ค่ำเสียแล้ว

มีคนกล่าวไว้
ฟ้าจะสดใส
หากฝนหยุดตก
แต่... สำหรับฉัน
กว่าฝนจะซา
ฟ้าก็ค่ำเสียแล้ว
กว่าฟ้าจะรุ่งสาง...
ฉันก็ผล็อยหลับเสียแล้ว
กว่าฉันจะตื่นมา
ก็เป็นเวลา...สายเสียแล้ว
ท้องฟ้าใส จะมีประโยชน์อันใด
หากม่านตาฉันหรี่ล้าเสียแล้ว
ฉันได้แต่หลับตา... หลับตา เหมือนว่า...
ฉันจะไม่ตื่นมาอีกแล้ว

SHARE
Written in this book
ในมุมมองบุคคลที่ 0
ณ เรื่องเดียวกัน ณ ขณะหนึ่ง มีมุมมองของเธอ ฉัน และสรรพสิ่งทั้งหลาย ร่วมตีความเหตุการณ์แห่งรัก ในแบบฉบับของใคร...ก็ของใคร จุดเริ่มต้น จุดจบใหม่ ๆ จึงปนเป
Writer
Octory
เพ้อเจ้อ(ร์)
สมจ๊อดเอง

Comments

imonkey7
6 years ago
^^
Reply