บางทีความรู้สึกก็ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ
เคยไหม? รู้สึกอ้างว้างทั้งๆที่รอบข้างเต็มไปด้วยผู้คน

เมื่อเรารู้สึกดีกับบางคนหรือบางเรื่องราว
เราสามารถเล่าเรื่องราวนั้นซ้ำ ๆ ให้ใครสักคนฟังได้ด้วยความรู้สึกดี ๆ 
เล่าได้โดยไม่เหนื่อยหรือเบื่อที่จะเล่า

เมื่อเรารู้สึกเสียใจกับบางคนหรือบางเรื่องราว
เราสามารถเล่าเรื่องราวหรือความรู้สึกเพื่อระบายเพื่อปลดปล่อยให้กับใครสักคนฟัง
เล่าในขณะที่น้ำตาซึม หรือร้องไห้ 

แต่กับบางความรู้สึก บางเรื่องราว 
เราไม่สามารถเล่า หรือบอกใครได้
ไม่ใช่เพราะไม่มีคนรับฟัง 
แต่เพราะเราเองที่ไม่พร้อมเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวนั้นออกไป
เคยไหม? รู้สึกอยากพูดอยากระบาย แต่ไม่รู้จะพูดกับใคร ทั้ง ๆ ที่รอบข้างมีคนมากมาย

บางทีความรู้สึกก็ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ


SHARE
Writer
Moggyvv
Dreamer
เล่าจากความรู้สึก เขียนจากหัวใจ

Comments