เพราะชีวิตคือชีวิต..
ขออนุญาตยกตัวอย่างคำคมที่พบเจอระหว่างทำภาพนี้ใน internet
".. Life is like a cactus, full of pricks, but also very beautiful.. "

"ชีวิตเปรียบเหมือนกระบองเพชร เต็มไปด้วยหนามแหลม แต่ก็ยังมีความสวยงามให้เราได้ชื่นชม"

เราว่าเป็น Quote ที่จริงที่สุดเลย
ชีวิตคนเราต่างมีพบเจอทั้งทุกข์และสุข บางครั้งอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคเปรียบเหมือนหนามแหลมของกระบองเพชร แต่เมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้แล้ว เราจะมองเห็นสิ่งสวยงาม เปรียบเหมือนฟ้าหลังฝน ที่จะพบเจอสายรุ้งและแสงสว่าง
เพียงแค่เราต้องอดทนรอเวลานั้น ทุกสิ่งมีเวลาของมัน
เพียงแค่เราต้องอดทนรอเวลานั้น ทุกสิ่งมีเวลาของมัน

SHARE

Comments