เวลาชีวิต...
เวลาของการทำงาน.

เวลาทำงานหนัก ทน อึด ทุ่มเท เท่าไรจนอาจลืมบางอย่าง

คือ เวลาชีวิตที่มันไม่ได้บอกเวลา
ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีวันที่จดลงปฐิทิน

เราจะใช้เวลาชีวิตเท่าไร ทำอะไร
ให้เวลาคนอื่น
ให้เราใช้เวลาชีวิตให้คุ้มในชีวิตที่สุด
ให้เวลาชีวิตของเรามีความสุข

ทำงานหนัก มีเป้าหมายในแต่ละวัน เดือน ปี ที่ต้องทำให้สำเร็จได้

แต่เวลาชีวิต ไม่เคยรอ มันไม่มีเวลาบอกว่าเราจะไปเมื่อไร
มันไม่มีเป้าหมาย มันไม่มีระยะเวลา
มีแต่เวลาอายุที่มากขึ้น มันบอกว่ากำลังจะย่นเวลาชีวิตของเราให้เหลือน้อย

อย่าเอาเวลาที่ทำงานหนัก ไปรวมกับเวลาชีวิต

เห็นค่าเวลาชีวิตให้ดีก่อน ทุกอย่างมันจะดี

ดื้อได้ แต่ต้องเห็นความสำคัญของชีวิต

ชีวิตนี้เรามีความสุขหรือยัง
SHARE

Comments