เปรียบเทียบ
หลายๆครั้ง เรามั่งจะถูกคนนู้นคนนี้หรือ คนในบ้านใกล้ตัวเรา เอาเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จ คนที่มีหน้าที่การงานดี เงินเดือนสูงๆ

เมื่อมีคนมาพูดเปรียบเทียบเรากับคนอื่น 
จงตอบตัวเองและคนที่เอาเราไปเปรียบเทียบให้ได้ว่า

เราไม่เหมือนคนอื่น เราเป็นตัวของเรา

เราไม่ได้เอาเชือกไปผูกติดกับคนอื่น ทำไมเราต้องผูกเชือกเส้นเดียวกับคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ เขามาจากความเชื่อตัวเอง 
ไม่ได้มาจากการถูกเปรียบเทียบ

สิ่งสำคัญเราต้องไม่ตามที่จะเหมือนคนอื่น หากเราคิดว่าต้องเหมือนคนอื่น สำหรับเราแล้ว คือ การดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการทำความฝันหรือสิ่งที่
ปราถนาของตัวเอง

จงเชื่อในที่จะเป็นตัวของตัวเอง อย่าเชื่อคนที่มาเปรียบเทียบเรา

SHARE

Comments