กลัว...
  บางครั้งเราก็ต้องขจัดความกลัวออกไป เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าทางจะเป็นอย่างไรเราได้เลือกเดินมาแล้ว เลือกอย่างถี่ถ้วนด้วยซ้ำ 
   ถนนข้างทางมีหลายช่วงที่เราต้องผ่าน  บางช่วงทางเต็มไปด้วยอุปสรรค     บางช่วงเราก็ได้เห็นความงดงามจนไม่อยากจะเดินต่อ บางช่วงเจอทางแยกจนสับสนว่าจะไปไหนดี บางทีไปตามเพื่อน บางทีไปตามใจ แล้วแต่อารมณ์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องไปต่อ  ไม่ว่าจะเหนื่อยยังไง สับสนแค่ไหน เรามีคนข้างหลังรอเราอยู่ เขากำลังนอเราอยู่ด้วยความหวังว่าเราจะกลับไป และเป็นความหวังให้เขาต่อไป คิดซิว่าพวกเขาต้องปลกกับอะไรบ้างเพื่อให้เราได้เดินไปหาฝันของเรา.พ่อแม่นั้นเสียสละทางเดินของพวกเขา เพื่อทุ่มเทให้เรา จะท้อไม่ได้นะฟอง  ท้อไม่ได้ สู้ๆ ผลลัพธ์ช่างมัน แค่ได้ทำก็พอ
SHARE
Written in this book
Fongya story
Writer
fongya
Story teller
I'm just a little girl in universal. You are just a little human in universal,so we are just a little dust at here together.

Comments