"กลัว"
จงเดินเข้าไปหาความ "กลัว" แล้ว "กล้า" ที่จะไปต่อ
...................................

แล้วอย่ากลัวกับปัญหา เพราะทุกทางที่เดินมีหลายซอย
ที่เป็นทางออกพร้อมแก้ไข
...................................

กลัวได้ แต่จงกล้าที่จะสู้ทุกปัญหา 

...................................

เดินต่อไป...แล้วเราจะวิ่งแซงความกลัว


SHARE

Comments