ตระหนักถึงการควบคุมสื่อ
   เป็นเรื่องที่พบมาเนินนานมากเหลือเกินเกี่ยวกับการควบคุมสื่อที่พบกันในทุกยุคสมัยของทุกรัฐบาลซึ่งการควบคุมสื่อนั้นมักจะกลายประเด็นขึ้นมาทุกครั้งในกรณีของ Single Gateway ถือเป็นการควบคุมสื่ออีกเช่นกันไม่ว่ายังไง ทุกยุคมักจะมีการพยายามปิดกั้นอยู่เสมอซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าสื่อนั้นเป็นสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ
   _________________________________________________________________________
   ลักษณะการควบคุมสื่อมักจะมาในรูปแบบการควบคุมของรัฐบาลที่พยายามรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลเองส่ะส่วนใหญ่จนลืมคำนึงถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอในกรณีของสถานีCNN ของสหัรัฐมักจะเป็นช่องทางของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลสหัรัฐเป็นส่วนมากหรือแม้กระทั้งช่องภายในประเทศของเราเองนั้น ที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและพยายามสร้าง ความน่าเชื่อถือผ่านรายการที่รัฐบาลบังคับให้ทุกช่องที่เป็นเครื่อข่ายการเสนอข่าวหลักหรือแม้กระทั้งเคเบิ้ลทีวีก็โดนหางเลห์ไปด้วย
_______________________________________________________________________________
 การควบคุมสื่อไม่ใช่เพียงพบในปัจจุบันเด่นชัดเท่านั้นแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาหลายยุคมากมายยกตัวอย่างกรณีของจอมพล ถนอม ที่มีสื่อหลักคือสถานียานเกาะที่พยายามสร้างข่าวขึ้นมาให้ข่าวผิดเกี่ยวกับตัวของนักศึกษาหรือแม้กระทั้งยุคของ อดีตนายก ทักษิณ ที่มีการพยายามแทรกแซงสื่อทุกแขนงในการให้ข่าวเกี่ยวกับภาคใต้ หรือการสั่งวิสามันผู้ต้องหายาเสพติดโดยปราศจากความเป็นธรรม หรือในปัจจุบัน การนำระบบSingle Gateway มาศึกษาก็พยายามควบคุมสื่อ
_______________________________________________________________________________
  โดยส่วนใหญ่สาเหตุที่สื่อมักถูกควบคุมมักจะถูกอ้างถึงความมั่นคงอยู่เสมอและนั้นมักจะทำให้เกิดประนาฌการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสื่ออยู่เสมอแต่อย่างๆไรก็ตามการตระหนักถึงการถูกควบคุมคือแนวทางของประชาธิปไตยและเสรีภาพที่ควรได้รับนั้นส่งผลให้ควรจะหันมาตระหนักถึงความมีเสรีภาพที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องปราศจากการถูกควบคุมแบบผิดๆหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ประชาชนควรตระหนักถึงสิทธิที่ควรได้รับในการรับรู้ข่าวสาร และพยายามต่อต้านการถูกควบคุมอย่างไม่เป็นธรรม เพราะสื่อเปรียบเสมือนกระบอกเสียงที่สะท้อนการทำงานของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลมีความสามารถย่อมไม่ต้องเกรงกลัวต่อสื่ออย่างเช่นปัจจุบัน
SHARE
Writer
Loop
write
I love everything.

Comments