ความทุกข์..

ความทุกข์ คือชั่วขณะหนึ่งเดียวอันยาวนาน 
เราไม่อาจแบ่งมันออกเป็น ฤดูกาล 

เราทำได้เพียง บันทึกห้วงอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ เหล่านั้น..!!!
สำหรับคนที่เผชิญความทุกข์แล้ว เวลา จะไม่เดินไปข้างหน้า 
มันจะโคจร เป็นวัฏจักร ที่หมุนวนอยู่รอบแกนกลางแห่งความเจ็บปวด
ในความ นิ่งงัน ดุจ อัมพาตของชีวิต
ทุกๆ พฤติกรรมถูกกำหนดตามรูปแบบที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงดื่มกิน และล้มตัวลงนอน เพื่อสวดขอพร 
หรือ .. อย่างน้อยที่สุด ก็คุกเข่าลงเพื่อ สวดอธิษฐาน ตามกฏเหล็กของหลักเกณฑ์อันตายตัว
ความเป็นอัมพาตนี้ทำให้วันอันเลวร้ายในแต่ละวัน เหมือนกันไปหมด
แม้กระทั่งในรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด ได้ถ่ายทอดตัวมันเองออกมา
เพื่อ เน้นย้ำความแตกต่างของมันกับโลกภายนอก

ความทุกข์....De Profundis
- Oscar Wilde
SHARE
Writer
Together777
อ่านมากกว่าเขียน
อ่านมากกว่าเขียน

Comments