คนประเภทหนึ่ง
เมื่อยังเป็นเด็กเราเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนคุยกัน
ว่าคนเรานั้นมีหลายประเภท  ไม่มีใครดีที่สุด  และ
ก็อีกเช่นกันที่ว่าไม่มีคนที่เลวร้ายไปเสียทุกเรื่อง 
ผู้ใหญ่บางคนมักสอนให้เรามองหาด้านดีของคนๆนั้น
ก่อนที่เราจะมองเห็นด้านร้ายของเขา เพราะหากเรา
มองเห็นด้านร้ายของเขาเสียก่อน อาจจะทำให้เรา
เกิดอคติ และอคตินั้นก็มักจะบดบังด้านดีที่เขามีอยู่

ในโลกสีเทาๆ ใบนี้ไม่ว่าเราจะได้หลุดเข้าไปอยู่ใน
สังคมไหนเราก็มักจะได้พบเจอกับผู้คนหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งดี ทั้งร้าย ทั้งเทา ปะปนกันได้ แต่ในทุก
สังคมนั้นเรามักจะได้เจอกับคนประเภทหนึ่ง คือ
บุคคลที่มาพร้อมกับประโยคที่ว่า "ได้ครับพี่ ดีครับผม
เหมาะสมครับท่าน" เขาซึ่งเป็นบุคคลที่พร้อมจะทำตาม
ผู้เป็นนาย ผู้ที่เป็นผู้นำ หรือผู้ที่มีอำนาจในสังคม
โดยบางครั้งสิ่งที่เขาคล้อยตามนั้น อาจจะไม่ได้ใช่สิ่ง
ที่ถูกที่ควร แต่ถ้าจะถามว่าบุคคลประเภทนี้เขาเป็นคนร้ายหรือไม่ 
เรากลับรู้สึกมันไม่ยุติธรรมเลยหากเราจะไปตัดสินว่าเขานั้นเป็นคนร้าย 
เพราะเขาอาจจะเป็นเพียงแค่คนๆ หนึ่งที่พยายามเอาตัวรอด
จากโลกสีเทาๆ ใบนี้ โดยลืมมองไปรอบๆ ว่า
สิ่งที่เขากระทำลงไปนั้นส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือไม่

หากเราได้มีโอกาสพบคนประเภทนี้
เราก็โปรดอย่าทำร้ายเขาด้วยอคติเลย
หากเราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้
การที่เราเอ่ยคำพูดบางคำอาจจะช่วยให้เขาหลุดพ้น
จากสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นก็ได้
เพราะหากเขาหลุดออกมาจากวังวนนี้ได้
มันคงเป็นการช่วยให้ใครหลายคน
ไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนประเภทนี้
SHARE

Comments