วันอัลไซเมอร์โลก
วันวาน ที่ผ่านมาแล้ว
ความทรงจำ ในครั้งนั้น
ที่ผ่านเข้ามาแล้ว ก็จากไป จากครัยคนนั้น

โรคอัลไซเมอร์นี้เกิดจากการตายของเซลล์สมอง
ซึ่งเซลล์สมองมีทำหน้าที่ในการเรียนรู้ จดจำ
แต่หากเซลล์สมองเหล่านี้เสื่อมโทรมหรือเสียหายไป
ก็จะส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และจดจำหายไปเช่นกัน
ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี
เป็น "วันอัลไซเมอร์โลก"
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมาก
SHARE
Writer
minijoejoe
word time and chance
"สิ่งไหนที่สำคัญ สิ่งนั้นทำแล้วหรือยัง ? ” ” คนไหนที่เรารัก ทำดีกับเค้าแล้วหรือยัง ? ”

Comments