ต้นตอ ของต้นตอ
พฤศจิกา
เมื่อนานมาแล้ว
ลมเหนือแสนแสบ
ตัดก้าน ใบไม้ร่วงเต็มต้น
ใบไม้ร่วงเต็มพื้น

ใบไม้ตายแล้ว
ต้นไม้ยังไม่ตาย

ครูบอกให้ ฉันและเพื่อนเพื่อน
เก็บใบไม้ แล้วเอาไปกองไว้หลังอาคารหลังเก่า
พี่ภารโรงรออยู่แล้ว เมื่อกองใบไม้มากพอ
เขาก็ก่อกองไฟ ควันไฟลอยขึ้นไปอยู่กับเมฆเซอรัส

รุ่นพี่ก็ทำมา รุ่นน้องก็ทำต่อไป
ตอนนี้ ต้นไม้ตายแล้ว แต่ใบไม้ยังไม่ตาย
SHARE
Written in this book
Plastic Poetry(PP) & Before

Comments

imonkey7
4 years ago
ใบไม้ไม่ตาย.....
Reply