บทสทนาเพื่อนข้าพเจ้า
"..."
"สงสัย"
"ทำไม โลกมันถึงน่าอยู่น้อยลง"
"ทำไม สังคมมันถึงวุ่นวายอย่างนี้"
"ทำไม.."

"หุบปากมึง กูทำงานอยู่"
"เอ้าทำไมล่ะ เขาผิดตรงไหน เขากำลังตั้งคำถามอยู่นะ"
"เราเป็นสัตว์ที่คิดได้ ไม่กี่ชนิด เราต้องตั้งคำถาม"
"ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบหรอก แค่ได้คิด มีความคิดของตัวเอง คำตอบมันอยู่ในคำถา.."

"หุบปาก"
"บางทีเขาก็สงสัยนะ พวกเอง ไม่สงสัยบ้างเหรอ ทำไมไม่สงสัย"
"มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย การสงสัยเนี่ย"
"เองไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอ จะให้สังคมล้างสมองเหรอ"
"เคยไหม เองสงสัยแต่ไม่กล้าสงสัย"
"นั่นเพราะไอ้สิ่งที่เราถูกปลูกฝังจากสังคม"

"ตอนนี้กูสงสัยแล้ว"
"อะไรล่ะ"

"บางทีกูก็สงสัยว่า มึงจะสงสัยห่าอะไรนักหนา แล้วก็ 'หุบปาก' ได้แล้ว "
"..."
SHARE
Written in this book
Plastic Poetry(PP) & Before

Comments