ข้างบนนั้น

ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีแม้แต่ ก้อนเมฆสีขาว
สีดำก็ไม่มี หางม้าก็ไม่ สายรุ้งก็ไม่

ท้องฟ้ายังไม่มีเลย
สีฟ้าหายไปไหน สีอื่นๆ
ที่เกิดจากการหักเห ของดวงทิตย์สีเทา
ยามผลดกกลมของมันลอยขึ้นมาแต้มแต่ง
ขอบฟ้า ท้องฟ้า ก้อนเมฆ กลุ่มเมฆ ก้อนกลุ่มเฆฆ
กลุ่มก้อนเมฆ เมฆเป็นกลุ่มก้อน เมฆเป็นก้อนกลุ่ม
กลุ่มเป็นเมฆก้อน หรือแม้แต่ก้อนเป็นกลุ่มเมฆ ฯลฯ

หายไปหมดเลย
หายไปหมดเลยย
หายไปไหนยยยยย

ก็คงไม่มีหรอก สีหักสีเหอะไรนั้น
ก็ไอ้ดวงอาทิตย์สีเทาก็แม่..ง ยังไม่มี

มีก็แต่สี
่า
สีเ ว
สีเ ้ีย
อะไรก็ไม่รู้
ในหัวฉันยามนี้
แต่ไอ้สี พวกนั้นก็ไม่มีอยู่ ข้างบนนั้นหรอก
แล้ว ฮ๋อ ฮี๊บ แม่งฮายไปไฮนอีกว่ะ

แล้วฉันจะกินอะไร
ไม่มีฝน ไม่มีพืช ไม่มีชีวิต
เฮาะ ช่างแม่.ง

โลกแม่...งงงงงงงงงงงงงงง
เป็นอะไรไปว่า

มันไม่มีอะไรเลยจริงๆ
แม้แต่ความว่างเปล่า หรือสิ่งที่อยู่ในความว่างเปล่า

_า_ ไ_ ไ__ ่า
_า_ ไ_ ____ เ___

_ั____ะ แ่_ _า_ ไ_ แ ้ _
เ_ื_แ่__ะ

่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เิ_เ ้ _

_่_ ___ ็ __ __ _้_
_________________

______________


Above that,it's nothing. Even above.
SHARE
Written in this book
Plastic Poetry(PP) & Before

Comments