ทดลองครั้งที่2:เป็นคน
werden

to become

แปลว่าอยากเป็น..

ในภาษาเยอรมัน

ซึ่งเป็นภาษาที่ผมพยายามทำความรู้จัก

และหวังว่าเราจะมักจี่มากกว่านี้ในเร็ววัน

คุณครูคนสวย

อ่านทวนประโยคคำถามจากโจทย์

แต่เสียงของเธอมันยังดังก้องอยู่ในหัว

แม้ว่าคลาสเรียนของวันนี้จะจบลงแล้วก็ตาม

ผมอยาก..

วาดรูปที่สื่อสารความคิดออกไปอย่างมีเอกลักษณ์

ถ่ายภาพที่จับชั่ววินาทีสำคัญของเหตุการณ์นั้นๆ

เขียนบทกวีสามสี่บรรทัด

อยากเป็นคนธรรมดาที่ทำของน่าสนใจ

อยากเป็นตัวเองให้ดีที่สุด เท่าที่ผมจะเป็นได้

ผมค่อนข้างแน่ใจ

ว่าผมในตอนนี้ยังไม่ได้เป็น

หรือแม้กระทั่งทดลองเป็นสิ่งทีอยากข้างต้นนั้น

สิ่งที่ผมหวังที่จะเป็นที่สุด

สิ่งเดียว ในช่วงนี้

คือ เป็นคนเข้มแข็ง และมีวินัยมากพอ

อย่างน้อยก็พอที่จะทดลอง

เป็นสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้น

ขอให้ผมจงเข้มแข็ง
SHARE
Writer
Readthemanualstupid
anonymous koala
All we need is sleep. zZ

Comments

HelloMyStatus
5 years ago
อยากเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ >>>> ^ ^
Reply
^_________^