ลำเรือชีวิต
เรือที่แล่นจากฝั่งหนึ่ง ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
โดยมีหมุดหมายชัดเจนว่า
ปลายทางฝั่งฝันนั้นอยู่ตรงไหน
ถือเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าและความหมาย
เพราะดีกว่าเดินทางออกจากฝั่ง
แต่ไม่รู้ว่าฝั่งฝันอีกฟากอยู่หนใด
ขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้เวลายาวนานสักปานใดในการไปถึงซึ่งฝั่งฝันดังปรารถนา

ชีวิตคนเราก็ไม่ต่างกัน
ในยามลงมือทำสิ่งใดก็ตาม
ล้วนเป็นไปในครรลองเดียวกับเรือที่แล่นออกจากฝั่งเสมอ
เพียงแต่ทำอย่างไร
ชีวิตจึงจะไม่มุ่งมั่นกับปลายทางอันเป็นฝั่งฝันมากจนเกินเหตุ
มากจนทำให้เราละเลยต่อเรื่องราวระหว่างทาง
หรือมุ่งสู่ฝั่งฝันอย่างเอาเป็นเอาตาย-
จนชีวิตเหือดแห้ง... ไร้ชีวิตเรื่องราวระหว่างทาง
ล้วนมีจุดหมายในตัวของมันเอง
แต่ละจุดหมายในระหว่างทาง
ย่อมเป็นส่วนผสมเติมเต็มจุดหมายใหญ่ที่รออยู่บนฟากฝั่งที่เรา-
หรือแม้แต่เรือกำลังแล่นไป

ชีวิต และเส้นทางแห่งชีวิต
ล้วนเติบโตบนฐานแห่งการเรียนรู้แบบไม่แยกส่วน
ทุกอย่างล้วนยึดโยงเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจหลีกหลบ
บางสิ่งอาจเป็นต้นธารแห่งความสุข
ขณะหนึ่งอาจเป็นต้นธารแห่งความทุกข์
แต่ทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นครรลองวิถีที่ชีวิตทุกชีวิตต้องพบพาน - จากพราก
และเติบโตบนปรากฏการณ์แห่งสุขและทุกข์
หรือบนชะตากรรมแห่งการพบ และพราก
เรือที่แล่นจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
โดยมีหมุดหมายชัดเจนว่า
ปลายทางฝั่งฝันนั้นอยู่ตรงไหน
ถือเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าและความหมาย
เพราะดีกว่าเดินทางออกจากฝั่ง
แต่ไม่รู้ว่าฝั่งฝันอีกฟากอยู่หนใด
ขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้เวลายาวนานสักปานใดในการไปถึงซึ่งฝั่งฝันดังปรารถนา

แต่หากต้องหลงทาง หรือจำต้องปล่อยเลยไปตามคลื่นลมและกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก
ก็หาใช่จะเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของการเดินทางเสียทั้งหมด
เพราะการหลงทาง ย่อมถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเดินทางอยู่วันยังค่ำ

หรือบางที ทิศทางที่พลัดหลงไปนั้น
อาจจะเป็นจุดหมายปลายทาง หรือฝั่งฝันอันแท้จริงที่เราเพิ่งค้นพบก็เป็นได้
ใคร - จะไปรู้ ?
SHARE
Writer
Yutthaphichai
story
Happiness is an attitude. We either makes ourselves miserable or happy and strong. It is your choice.

Comments