Digital economy - Digital HR
หลังจากที่บทความก่อนหน้าได้พูดถึง Digital Organization กับเทคโนโลยี SMAC ไปแล้วในบทความนี้จะขอพูดถึงเทคโนโลยี SMAC กับการประยุกต์ใช้กับ Digital HR เพิ่มเติมครับ

ทบทวนอีกที
S = Social media
M = Mobile device
A = Analytics
C = Cloud computing

SMAC ถือเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการนำ Social media เข้ามาประยุกต์ใช้ในการองค์กรคือ
1. เป็นการเพิ่มช่องทาง และประสิทธิภาพในการสื่อสาร
2. สร้างความร่วมมือ และความผูกพันธ์ในองค์กร (Collaboration)
3. เพื่อระดมสมองในการหาแนวคิดใหม่ ๆ
4. สร้างชุมชน กิจกรรมออนไลน์ตามความสนใจของพนักงาน
5. สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบ Social media

การประยุกต์ใช้ Mobile Application กับองค์กร
1. การนำ Personal device มาเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรด้วยแนวคิด Bring Your Own Device – BYOD
2. จัดการข้อมูลจำนวนมาก ให้อยู่ในรูปที่สามารถวิเคราะห์ และบริหารจัดการได้
3. ยกระดับการบริการพนักงานออนไลน์ ESS ให้เป็นระบบ Mobile-based
4. สนับสนุนการใช้ Social Media เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาให้ใช้งานบน Mobile-based
5. พัฒนาต่อยอด Social Media ด้วย Gamification เพื่อกระตุ้นความร่วมมือและความผูกพันในองค์กร

การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) มาใช้กับงานบุคคลากร
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานระดับรายบุคคล และจัดให้อยู่ในรูปแบบ E-profile
2. การนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญเช่น การวางแผนอัตรากำลัง
3. การบริหารศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้รางวัล สิทธิประโยชน์ กับผลการปฏิบัติงาน
5. การวิเคราะห์สถิติอื่น ๆ เช่น อัตราส่วนพนักงานกับผู้บริหาร ตำแหน่งสำคัญที่ต้องมีการเตรียมอัตราทดแทน อัตราการสูญเสียคนเก่ง คะแนนนิยมของหัวหน้า ความผูกพันกับองค์กร

เทคโนโลยีที่กล่าวมานี้หากองค์กรสามารถนำเข้ามาพัฒนาระบบงานภายในองค์กรได้ก็จะสร้างประโยชน์ในภาพรวมขององค์กรได้อย่างมาก ในแง่ของงานพัฒนาบุคคลากรนั้นนอกจากจะนำมาช่วยในการจัดการข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรได้อีกด้วย

พูดถึง Anytime Anywhere Any Device แล้วสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือการนำระบบ Cloud computing เข้ามาเสริมทัพเพื่อให้การทำงานไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ซึ่งเพียงแค่เรามีการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้นก็สามารถตอบสนองการทำงานได้ทันที
SHARE
Writer
dreamtofind
writer
ผมเป็นนักพัฒนาระบบซอฟแวร์ ที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ แต่เชื่อมั่นในตัวเองสูง ผมไม่ได้หวังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้าง ผมเพียงแค่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อสิ่งรอบตัว... ผมพยายามที่จะเขียนเล่าเรื่องราว ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตการทำงาน ไอเดียที่ได้พูดคุยกับคนรอบข้าง เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งการพัฒนาตัวเอง การลงทุน และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผมสนใจ บางเรื่องผมจะใช้คำพูดที่ดูหยาบนิด ๆ เพื่อให้เห็นภาพผมบ่น เพราะผมเองชอบอ่านเรื่องราวที่ไกล้เคียงกับเรื่องเล่า อ่านแล้วมันสนุกดี เห็นภาพดีนะ คุณว่ามั้ย...

Comments

mtchatree
2 years ago
สุดยอดมาก ๆ ครับ
Reply