1 : จะออกไปให้รู้ "การเดินทางมันสอนอะไร?" :)
เราคิดและบอกกับตัวเองมาตลอดว่า "เรารักการเดินทาง"
แต่ที่ผ่านมาเรากลับไม่เคย "เดินทาง" จริง ๆ สักครั้ง
อาจเนื่องด้วยปัจจัยไม่พร้อมหลาย ๆ อย่าง
และอาจเนื่องด้วย "ใจ" ที่ยังไม่กล้าพอ

ครั้งนี้...มีโอกาสหนึ่งมาอยู่ตรงหน้า
ทริปเดินป่าที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะลองดูสักครั้ง

ทันทีที่ทราบข่าวจากรุ่นพี่..ใจเราแทบกระโดดโลดเต้น
อยากจะไปผจญภัยสักครั้งให้เห็นกับตา
เราคิดใคร่ครวญพอสมควรเหมือนกัน
ด้วยค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งที่คนยังไม่มีรายได้จะต้องจ่าย
และด้วยความกลัว ความขาดประสบการณ์ต่าง ๆ
เราเกือบจะถอดใจไปแล้วด้วยซ้ำ...

แต่...เราอยากเดินทางเพราะอะไรนะ?

เราอยากเดินทาง เพราะ จะได้ออกไปเห็นโลกในมุมใหม่ ๆ
ออกเดินทางไปให้ชีวิตได้พบเจอ เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จัก
ออกเดินทางไปเพื่อหาประสบการณ์ชีวิต..พบเจอเพื่อนใหม่
เปิดตัวเองออกจากโลกใบเดิม ๆ ที่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งทำให้เรางี่เง่า

เราจะออกไปให้ได้รู้ว่า
" ก า ร เ ดิ น ท า ง มั น ส อ น อ ะ ไ ร เ ร า ? "

เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากทริปนี้ คือ..
เราจะได้เรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น..ธาตุแท้หลายอย่างคงเผยออกมา 555
และเราเชื่อว่ามุมมองใหม่ ๆ ที่เผชิญ มันจะสอนให้เราโตขึ้นในด้านความคิด
" ก า ร เ ดิ น ท า ง มั น อ า จ เ ป ลี่ ย น เ ร า : ) "


อย่ากลัวที่จะกล้าออกไปพบเจอและรู้จักสิ่งใหม่ ๆ
วางแผนยาว ๆ ทำใจให้กล้าหน่อย แล้วออกไปลุยกันเลย!


แด่...ชีวิตของฉัน :)
SHARE
Writer
Kanchaya_29
A Woman
I just want to tell :)

Comments